درباره ﺳﺮﻃﺎﻥ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ چه می دانید؟

ﺳﺮﻃﺎﻥ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺳﺖ.
پروستات غده‌ای در دستگاه تناسلی مردان است. بیشتر سرطان‌ پروستات آرام رشد می‌کند، اما برخی نسبتاً سریع رشد می‌کند.

هرچه سن مرد بالاتر می‌رود، پروستات بزرگ‌تر می‌شود. پروستات بزرگ گاهی جریان ادرار از مثانه را مسدود و مشکلاتی برای عملکرد جنسی ایجاد می‌کند.

این وضعیت اگرچه سرطان نیست، اما ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد. این علائم شبیه علائم سرطان پروستات است.

پروستات طبیعی جریان ادرار از مثانه را مسدود نمی‌کند. پروستات بزرگ‌شده بر مثانه و پیشابراه فشار می‌آورد و موجب مسدودشدن جریان ادرار می‌شود.

سلول‌های سرطانی ممکن است از پروستات گسترش و به دیگر بخش‌های بدن به ویژه استخوانها و گره‌های لنفاوی برسند.

ﺗﺴﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻼﻳﻢ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻛﺮﺩ.

ﺗﺴﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺎﻣﻞ “معاینه ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺭﻛﺘﺎﻝ” ﻭ “آزمایش ﺁﻧﺘﻲ ژﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ” ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
سن، نژاد و سابقه خانوادگی سرطان پروستات بر خطر پیشرفت سرطان پروستات موثر است.

ﺯﻣﺎﻥ غربالگری برای مردان :

۵۰ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﺍﻥ با احتمال خطر متوسط

۴۵ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﺍﻥ با احتمال ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻ

۴۰ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻗﻮﻱ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎ‌ت

اگر شرایط اشاره شده در بالا را خودتان یا اطرافیانتان دارید، آزمایشات غربالگری را جدی بگیرید.

برای مقالات بیشتر اینجا کلیک کنید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.