بلاگ / آرشیو ماه «فروردین 1399»

نکات مهم درباره ماسک با توجه به شیوع کرونا و ضرورت استفاده از ماسک،به بررسی نکاتی مطابق با دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت در مورد انواع ماسک و نحوه استفاده از آنها می پردازیم. نحوه استفاده صحیح از ماسک هنگام استفاده از ماسک، باید مطمئن شوید ماسک بصورت کامل بر روی دهان و بینی  شما قرار گرفته ، به طوری که هیچ نفوذی از اطراف نداشته باشد. مناسب بودن از لحاظ اندازه و پوشش کامل بینی و دهان و تنفس بدون نشت از اطراف نکته حائز اهمیتی می باشد. گفتنی است در صورت عدم رعایت نکات فوق استفاده از ماسک می تواند باعث در معرض …

ادامه مطلب